Giới thiệu về chi cục Thuỷ lợi Ninh Bình

Là đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình, có chức năng kiêm nhiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. Văn bản quy định chức năng nhiệm.. (31/08/2021)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa