Báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN 2020

Số: 99/BC-BCH ngày 30/12/2020 của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm.. (05/04/2021)

Quyết định số 28/QĐ-UBND bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh

Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 8/01/2021 V/v bổ sung, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. QĐ 28-QĐ-UBND 08-01-2021 bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và TKCN.. (26/03/2021)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 02/2021

Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (có hiệu lực từ ngày 09/02/2021); Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu.. (26/02/2021)

Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 08/01/2021, bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và TKCN

Quyết định số: 28/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình QĐ 28-QĐ-UBND 08-01-2021 bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống.. (11/01/2021)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2020

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của.. (06/12/2020)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 10/2020

Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng.. (16/10/2020)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 9/2020

Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của.. (25/09/2020)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 02 (16h00 ngày 02-8-2020)

Báo cáo nhanh BCH Ninh Binh (16h00 ngày 02-8-2020) (02/08/2020)

Công điện số 01-CĐ-BCH ngày 01-08-2020

Công điện số 01-CĐ-BCH 01-08-2020 (01/08/2020)

Quyết định 814/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh

Quyết định 814/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 V/v kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh đồng thời là Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình. 814-QĐ-UBND 2020 kiện toàn Ban Chỉ.. (03/07/2020)

Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN

Cơ cấu tổ chức Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh gồm các thành viên sau: a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; b) Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó.. (24/12/2019)

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.. (16/12/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa