Báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN 2020

Số: 99/BC-BCH ngày 30/12/2020 của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm.. (05/04/2021)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa