Giới thiệu về chi cục Thuỷ lợi Ninh Bình

Là đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình, có chức năng kiêm nhiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. Văn bản quy định chức năng nhiệm.. (31/08/2021)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2020

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của.. (06/12/2020)

Công điện số 03/CĐ-BCH ngày 18/10/2020 về ứng phó mưa lũ, sạt lở đất đá

Công điện số 03/CĐ-BCH ngày 18/10/2020 về ứng phó mưa lũ, sạt lở đất đá Công điện số 03-CĐ-BCH chống sạt lở (18/10/2020)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 10/2020

Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng.. (16/10/2020)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa