Phần mềm phòng, chống thiên tai (PCTT)

Giới thiệu về phần mềm phòng, chống thiên tai PCTT và hướng dẫn sử dụng Phần mềm phòng, chống thiên tai PCTT chạy trên thiết bị di động. Khuyến khích mọi người dân sử dụng. Các chức năng chính của.. (19/09/2021)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa