Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT  tỉnh Ninh Bình – cấp tỉnh (22 TTHC)   I/ Lĩnh vực thủy lợi (19 TTHC) Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung.. (20/09/2022)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa