Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 08/01/2021, bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và TKCN

Quyết định số: 28/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình QĐ 28-QĐ-UBND 08-01-2021 bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống.. (11/01/2021)

Công điện số 03/CĐ-BCH ngày 18/10/2020 về ứng phó mưa lũ, sạt lở đất đá

Công điện số 03/CĐ-BCH ngày 18/10/2020 về ứng phó mưa lũ, sạt lở đất đá Công điện số 03-CĐ-BCH chống sạt lở (18/10/2020)

Quyết định 814/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh

Quyết định 814/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 V/v kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh đồng thời là Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình. 814-QĐ-UBND 2020 kiện toàn Ban Chỉ.. (03/07/2020)

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Ông: Lâm Tuấn – Chánh văn phòng Tổ giúp việc gồm có: Tổ kỹ thuật tổng hợp; Tổ kỹ thuật xử lý sự cố đê điều; Tổ kỹ thuật kiểm tra, phát hiện xử lý sự cố công trình thủy lợi, hồ đập;.. (24/12/2019)

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.. (16/12/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa