Báo cáo tổng kết PCCTT và TKCN năm 2021, nhiệm vụ 2022

Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Số: 12/BC-BCH ngày 14/01/2022 Tổng kết PCCTT và TKCN năm 2021, nhiệm vụ 2022 (10/05/2022)

Báo cáo tổng kết thiệt hại do thiên tai gây ra 2021

Báo cáo tổng kết thiệt hại do thiên tai gây ra 2021 – số 18/BC-BCH ngày 28/01/2022. Báo cáo tổng kết thiệt hại do thiên tai 2021 (07/02/2022)

Tình hình triển khai ứng phó với bão số 5 (tính đến 7h30′ ngày 10/9/2021)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với bão số 5 (tính đến 7h30′ ngày 10/9/2021). BC nhanh BCH Ninh Binh (7h30 ngày 10-9-2021) (10/09/2021)

Tình hình triển khai ứng phó với bão số 5 (7h30h00 ngày 09-9-2021)

Báo cáo nhanh BCH PCTT & TKCN Ninh Bình (7h30h00 ngày 09-9-2021). Tình hình triển khai ứng phó với bão số 5 BC nhanh BCH Ninh Binh (7h30h00 ngày 09-9-2021)   (09/09/2021)

Tình hình triển khai ứng phó với bão CONSON (tính đến 08h00′ ngày 08/9/2021)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với bão CONSON (tính đến 08h00′ ngày 08/9/2021) BC nhanh BCH Ninh Binh (08h00 ngày 08-9-2021) (08/09/2021)

Báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN 2020

Số: 99/BC-BCH ngày 30/12/2020 của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm.. (05/04/2021)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 07

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 07 (Tính đến 9h00′ ngày 14/10/2020) BC nhanh BCH Ninh Binh (9h00 ngày 14-10-2020) (14/10/2020)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 02 (16h00 ngày 02-8-2020)

Báo cáo nhanh BCH Ninh Binh (16h00 ngày 02-8-2020) (02/08/2020)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 02 (8h00 ngày 02-8-2020)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 02 (8h00 ngày 02-8-2020)Báo cáo nhanh BCH Ninh Binh (8h00 ngày 02-8-2020) (02/08/2020)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 02

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 02 (tính đến 20h00 ngày 01/8/2020) Báo cáo nhanh BCH Ninh Binh (20h00 ngày 01-8-2020) (01/08/2020)

Cập nhật tình hình ứng phó bão 17h30-01-8-2020

Cap nhat tinh hình ung pho bao 17h30-01-8-2020(Ninh Bình) – Copy (01/08/2020)

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2019 – 2020

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2019 – triển khai nhiệm vụ năm 2020. Số 48/BC-UBND ngày 27/4/2020 Bao cao tong ket PCTT 2019-2020 48-UBND (28/04/2020)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa