Chức năng, nhiệm vụ – Cơ cấu tổ chức Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN cấp Bộ, ngành

Chức năng, nhiệm vụ – Cơ cấu tổ chức Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN cấp Bộ, ngành Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ: a) Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện.. (16/12/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa