Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Ông: Lâm Tuấn – Chánh văn phòng Tổ giúp việc gồm có: Tổ kỹ thuật tổng hợp; Tổ kỹ thuật xử lý sự cố đê điều; Tổ kỹ thuật kiểm tra, phát hiện xử lý sự cố công trình thủy lợi, hồ đập;.. (24/12/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa