Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN

Cơ cấu tổ chức Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh gồm các thành viên sau: a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; b) Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó.. (24/12/2019)

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Ông: Lâm Tuấn – Chánh văn phòng Tổ giúp việc gồm có: Tổ kỹ thuật tổng hợp; Tổ kỹ thuật xử lý sự cố đê điều; Tổ kỹ thuật kiểm tra, phát hiện xử lý sự cố công trình thủy lợi, hồ đập;.. (24/12/2019)

Chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh Ninh Bình

Chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh Ninh Bình (đang chỉnh sửa) Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, giúp Ủy.. (16/12/2019)

Sơ đồ tổ chức PCTT và TKCN các cấp

Nguồn: phongchongthientai.mard.gov.vn (10/12/2019)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh năm 2019

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình năm 2019 Trưởng Ban chỉ huy: Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh. Các Phó Trưởng Ban chỉ huy: – Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch.. (27/08/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa