QĐ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 68/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình ngày 8/12/2023 về việc Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm.. (11/12/2023)

Phương án bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2023

Phương án số 07/PA-UBND ngày 12/5/2023 về bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2023. Phuong_an_bao_ve_trong_diem_2023 (07/11/2023)

Phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế

Phương án số 06/PA-UBND ngày 12/5/2023 về hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế. Phuong_an_ho_de_toan_tuyen_2023 (07/11/2023)

Quyết định bổ sung, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. Kien_toan_Ban_chi_huy_2023 (07/11/2023)

Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Phuong_an_rui_ro_thien_tai_2023 (07/11/2023)

Quyết định 515/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cục Thuỷ lợi

Quyết định số: 515/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/02/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuỷ lợi. Quyết định 515 quy định CNNV của Cục Thủy lợi (04/04/2023)

Quyết định 479/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

Quyết định số: 479/QĐ-BNN-TCCB, ngày 9/2/2023, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. QD 479-BNN-TCCB quy dinh CNNV cua Cuc Quan ly de dieu.. (17/02/2023)

Quyết định quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu PCTT trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân

Quyết định quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Số:.. (10/05/2022)

Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình Số: 246/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 Kiện toàn BCH 246-QĐ-UBND (10/05/2022)

Nghị định số 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Nghị định số 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Số/Ký hiệu: 139/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày có hiệu lực:.. (06/01/2022)

Quyết định 777/QĐ-UBND ban hành quy chế về phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin

Quyết định 777/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 ban hành quy chế về phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin và chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 777-QĐ-UBND xử lý.. (27/07/2021)

Quyết định 08/QĐ-BCH ban hành quy chế hoạt động BCH PCTT & TKCN tỉnh

Quyết định 08/QĐ-BCH ngày 14/7/2021 V/v ban hành quy chế hoạt động BCH PCTT & TKCN tỉnh 08-QĐ-BCH ban hành quy chế hoạt động BCH PCTT & TKCN tỉnh (15/07/2021)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa