Quyết định 515/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cục Thuỷ lợi

Quyết định số: 515/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/02/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuỷ lợi. Quyết định 515 quy định CNNV của Cục Thủy lợi (04/04/2023)

Quyết định 479/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

Quyết định số: 479/QĐ-BNN-TCCB, ngày 9/2/2023, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. QD 479-BNN-TCCB quy dinh CNNV cua Cuc Quan ly de dieu.. (17/02/2023)

Quyết định quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu PCTT trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân

Quyết định quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Số:.. (10/05/2022)

Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình Số: 246/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 Kiện toàn BCH 246-QĐ-UBND (10/05/2022)

Nghị định số 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Nghị định số 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Số/Ký hiệu: 139/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày có hiệu lực:.. (06/01/2022)

Quyết định 777/QĐ-UBND ban hành quy chế về phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin

Quyết định 777/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 ban hành quy chế về phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin và chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 777-QĐ-UBND xử lý.. (27/07/2021)

Quyết định 08/QĐ-BCH ban hành quy chế hoạt động BCH PCTT & TKCN tỉnh

Quyết định 08/QĐ-BCH ngày 14/7/2021 V/v ban hành quy chế hoạt động BCH PCTT & TKCN tỉnh 08-QĐ-BCH ban hành quy chế hoạt động BCH PCTT & TKCN tỉnh (15/07/2021)

Nghị định số: 66/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai

Nghị định số: 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai và.. (12/07/2021)

Quyết định 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

Quyết định: 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. 18-2021-QD-TTg – quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và.. (27/04/2021)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính: 67/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính: 67/2020/QH14 Hiệu lực thi hành: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022... (05/02/2021)

Luật bảo vệ môi trường số: 72/2020/QH14

Luật bảo vệ môi trường số: 72/2020/QH14. Hiệu lực thi hành: Luật này có biêu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Khoản 3 Điều 29 của Luật này có.. (05/02/2021)

Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 08/01/2021, bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và TKCN

Quyết định số: 28/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình QĐ 28-QĐ-UBND 08-01-2021 bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống.. (11/01/2021)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa