Công điện số 07/CĐ-BCH của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình

Công điện số 07/CĐ-BCH ngày 25/8/2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình về chủ động ứng phó với bão số 03. Công điện số 07- chủ động ứng phó với bão số 3 (25/08/2022)

Công điện về ứng phó bão Ma-on

Công điện số 06/CĐ-BCH ngày 23/8/2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình về ứng phó bão Ma-on. Công điện số 06 – bão Ma-on (25/08/2022)

Công điện số 08/CĐ-BCH

Công điện số 08/CĐ-BCH ngày 11/10/2021 Công điện số 08 Công điện số 08-CĐ-BCH (11/10/2021)

Công điện số 07/CĐ-BCH

Công điện số 07/CĐ-BCH ngày 9/10/2021 về ứng phó với bão số 7. Công điện 07 BCH (09/10/2021)

Phần mềm phòng, chống thiên tai (PCTT)

Giới thiệu về phần mềm phòng, chống thiên tai PCTT và hướng dẫn sử dụng Phần mềm phòng, chống thiên tai PCTT chạy trên thiết bị di động. Khuyến khích mọi người dân sử dụng. Các chức năng chính của.. (19/09/2021)

Sổ tay hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19

Sổ tay hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 Sổ tay Hướng dẫn công tác PCTT – COVID19 (10/09/2021)

Công điện số 05/CĐ-BCH về ứng phó với bão Conson

Công điện số 05/CĐ-BCH của Ban CH PCTT & TKCN ngày 7/9/2021 về ứng phó với bão Conson CĐ 05-BCH về ứng phó bão Conson (07/09/2021)

Công văn số 57/BCH-VP về ứng phó với bão Conson và mưa lớn

Công văn số 57/BCH-VP ngày 7/9/2021 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN về ứng phó với bão Conson và mưa lớn. 57-BCH về ứng phó bão Conson và mưa lớn (07/09/2021)

Công điện số 04/CĐ-BCH ngày 7/7/2021

Công điện số 04/CĐ-BCH ngày 7/7/2021 về ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Công điện sô 04 (07/07/2021)

Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 – 2025

Số 08/PA-BCH ngày 29/01/2001 – Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 – 2025. Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng 2021 – 2025 (25/06/2021)

Phương án thông tin liên lạc, dự báo khí tượng thuỷ văn

Số 04/PA-BCH ngày 10/5/2001 – Phương án thông tin liên lạc, dự báo khí tượng thuỷ văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Phương án thông tin liên.. (25/06/2021)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa