Thông báo phân công nhiệm vụ BCH PCTT và TKCN năm 2024

Số 28/TB-BCH ngày 10/6/2024 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc thông báo phân công nhiệm vụ BCH PCTT và TKCN năm 2024. Thông báo phân công nhiệm vụ BCH PCTT và TKCN 2024 (11/06/2024)

Ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Văn bản số 23/VPTT ngày 3/6/2024 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình về việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. ứng phó với mưa lớn (04/06/2024)

Ấn phẩm truyền thông tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai 2024

Ấn phẩm truyền thông tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai 2024 (15 – 22/5). (07/05/2024)

Công điện số 07/CĐ-BCH của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình

Công điện số 07/CĐ-BCH ngày 25/8/2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình về chủ động ứng phó với bão số 03. Công điện số 07- chủ động ứng phó với bão số 3 (25/08/2022)

Công điện về ứng phó bão Ma-on

Công điện số 06/CĐ-BCH ngày 23/8/2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình về ứng phó bão Ma-on. Công điện số 06 – bão Ma-on (25/08/2022)

Công điện số 08/CĐ-BCH

Công điện số 08/CĐ-BCH ngày 11/10/2021 Công điện số 08 Công điện số 08-CĐ-BCH (11/10/2021)

Công điện số 07/CĐ-BCH

Công điện số 07/CĐ-BCH ngày 9/10/2021 về ứng phó với bão số 7. Công điện 07 BCH (09/10/2021)

Phần mềm phòng, chống thiên tai (PCTT)

Giới thiệu về phần mềm phòng, chống thiên tai PCTT và hướng dẫn sử dụng Phần mềm phòng, chống thiên tai PCTT chạy trên thiết bị di động. Khuyến khích mọi người dân sử dụng. Các chức năng chính của.. (19/09/2021)

Sổ tay hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19

Sổ tay hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 Sổ tay Hướng dẫn công tác PCTT – COVID19 (10/09/2021)

Công điện số 05/CĐ-BCH về ứng phó với bão Conson

Công điện số 05/CĐ-BCH của Ban CH PCTT & TKCN ngày 7/9/2021 về ứng phó với bão Conson CĐ 05-BCH về ứng phó bão Conson (07/09/2021)

Công văn số 57/BCH-VP về ứng phó với bão Conson và mưa lớn

Công văn số 57/BCH-VP ngày 7/9/2021 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN về ứng phó với bão Conson và mưa lớn. 57-BCH về ứng phó bão Conson và mưa lớn (07/09/2021)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa