Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT  tỉnh Ninh Bình – cấp tỉnh (22 TTHC)   I/ Lĩnh vực thủy lợi (19 TTHC) Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung.. (20/09/2022)

Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 45-2020-ND-CP – thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (30/12/2020)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa