Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN

Cơ cấu tổ chức Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh gồm các thành viên sau: a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; b) Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó.. (24/12/2019)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh năm 2019

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình năm 2019 Trưởng Ban chỉ huy: Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh. Các Phó Trưởng Ban chỉ huy: – Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch.. (27/08/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa