Thông tin sự cố vỡ đê tả Hoàng Long năm 1985

                       Thông tin sự cố vỡ đê tả hoàng long năm 1985: 1/ Vị trí: đê tả Hoàng Long (xã Gia Trung, huyện Gia Viễn tỉnh Ninh bình) K13+470 – K13+970 (500m). 2/ Thời gian: 14h ngày 13/9/1985... (27/12/2019)

Bản đồ theo dõi bão và áp thấp nhiệt đới

Ban do theo doi bao va ATND (file PDF) (24/12/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa