Chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh Ninh Bình

Chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh Ninh Bình (đang chỉnh sửa) Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, giúp Ủy.. (16/12/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa