Chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Số 30/BCH-VP ngày 25/6/2024 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình về chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất... (25/06/2024)

Thông báo phân công nhiệm vụ BCH PCTT và TKCN năm 2024

Số 28/TB-BCH ngày 10/6/2024 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc thông báo phân công nhiệm vụ BCH PCTT và TKCN năm 2024. Thông báo phân công nhiệm vụ BCH PCTT và TKCN 2024 (11/06/2024)

Kế hoạch thu – nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số: 111/KH-UBND ngày 4/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch thu – nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ke_hoach_thu_nop_Quy_PCTT_2024 (06/06/2024)

Báo cáo kết quả thu – nộp quỹ PCTT năm 2023 tỉnh Ninh Bình

Số 08/BC-CCQLQ ngày 3/6/2024 của Cơ quan quản lý quỹ phòng chống thiên tai tỉnh về Báo cáo kết quả thu – nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2023 tỉnh Ninh Bình. BC kế quả thu nộp quỹ PCTT năm 2023 (04/06/2024)

Ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Văn bản số 23/VPTT ngày 3/6/2024 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình về việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. ứng phó với mưa lớn (04/06/2024)

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới 31-5-2024

Số 22/BCH-VP ngày 31-5-2024 của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình về chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới. Chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới.. (31/05/2024)

Phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế

Phương án số: 10/PA-UBND ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế. Phuong_an_ho_de_toan_tuyen_2024 (29/05/2024)

Phương án bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2024

Phương án số: 09/PA-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2024. Phuong_an_bao_ve_trong_diem_2024 (29/05/2024)

Ấn phẩm truyền thông tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai 2024

Ấn phẩm truyền thông tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai 2024 (15 – 22/5). (07/05/2024)

Quyết định 2023/QĐ-UBND Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác tài nguyên

Quyết định số: 2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô.. (02/01/2024)

QĐ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 68/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình ngày 8/12/2023 về việc Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm.. (11/12/2023)

Phương án bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2023

Phương án số 07/PA-UBND ngày 12/5/2023 về bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2023. Phuong_an_bao_ve_trong_diem_2023 (07/11/2023)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa