Thông báo phân công nhiệm vụ BCH PCTT và TKCN năm 2024

Số 28/TB-BCH ngày 10/6/2024 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc thông báo phân công nhiệm vụ BCH PCTT và TKCN năm 2024. Thông báo phân công nhiệm vụ BCH PCTT và TKCN 2024 (11/06/2024)

Ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Văn bản số 23/VPTT ngày 3/6/2024 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình về việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. ứng phó với mưa lớn (04/06/2024)

Công điện số 07/CĐ-BCH của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình

Công điện số 07/CĐ-BCH ngày 25/8/2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình về chủ động ứng phó với bão số 03. Công điện số 07- chủ động ứng phó với bão số 3 (25/08/2022)

Công điện về ứng phó bão Ma-on

Công điện số 06/CĐ-BCH ngày 23/8/2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình về ứng phó bão Ma-on. Công điện số 06 – bão Ma-on (25/08/2022)

Công điện số 08/CĐ-BCH

Công điện số 08/CĐ-BCH ngày 11/10/2021 Công điện số 08 Công điện số 08-CĐ-BCH (11/10/2021)

Công điện số 07/CĐ-BCH

Công điện số 07/CĐ-BCH ngày 9/10/2021 về ứng phó với bão số 7. Công điện 07 BCH (09/10/2021)

Công điện số 05/CĐ-BCH về ứng phó với bão Conson

Công điện số 05/CĐ-BCH của Ban CH PCTT & TKCN ngày 7/9/2021 về ứng phó với bão Conson CĐ 05-BCH về ứng phó bão Conson (07/09/2021)

Công văn số 57/BCH-VP về ứng phó với bão Conson và mưa lớn

Công văn số 57/BCH-VP ngày 7/9/2021 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN về ứng phó với bão Conson và mưa lớn. 57-BCH về ứng phó bão Conson và mưa lớn (07/09/2021)

Công điện số 04/CĐ-BCH ngày 7/7/2021

Công điện số 04/CĐ-BCH ngày 7/7/2021 về ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Công điện sô 04 (07/07/2021)

Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 – 2025

Số 08/PA-BCH ngày 29/01/2001 – Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 – 2025. Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng 2021 – 2025 (25/06/2021)

Phương án thông tin liên lạc, dự báo khí tượng thuỷ văn

Số 04/PA-BCH ngày 10/5/2001 – Phương án thông tin liên lạc, dự báo khí tượng thuỷ văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Phương án thông tin liên.. (25/06/2021)

Phương án phòng chống úng vụ mùa 2021

Phương án phòng chống úng vụ mùa 2021 tỉnh Ninh Bình PHUONG AN CHONG UNG 2021 PHU LUC PHUONG AN CHONG UNG 2021 (22/06/2021)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa