Phương án bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2023

Phương án số 07/PA-UBND ngày 12/5/2023 về bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2023. Phuong_an_bao_ve_trong_diem_2023 (07/11/2023)

Phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế

Phương án số 06/PA-UBND ngày 12/5/2023 về hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế. Phuong_an_ho_de_toan_tuyen_2023 (07/11/2023)

Nghiên cứu đề xuất cơ sở hình thành phương án phát triển hệ thống thủy lợi thời kỳ 2021-2030

Báo cáo nghiên cứu đề xuất cơ sở hình thành phương án phát triển hệ thống thủy lợi thời kỳ 2021 – 2030. Nghiên cứu đề xuất cơ sở hình thành phương án phát triển hệ thống thủy lợi 2021-2030 (15/09/2021)

Đề xuất cơ sở hình thành phương án phòng chống lũ của các tuyến sông có đê, PA phát triển hệ thống đê điều 2021-2030

Báo cáo nghiên cứu đề xuất cơ sở hình thành phương án phòng chống lũ của các tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều thời kỳ 2021-2030. Đề xuất phương án phòng chống lũ của các.. (15/09/2021)

Đề xuất phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu thời kỳ 2021-2030

Báo cáo nghiên cứu đề xuất phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu thời kỳ 2021 – 2030. Đề xuất phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.. (15/09/2021)

Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 – 2025

Số 08/PA-BCH ngày 29/01/2001 – Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 – 2025. Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng 2021 – 2025 (25/06/2021)

Phương án thông tin liên lạc, dự báo khí tượng thuỷ văn

Số 04/PA-BCH ngày 10/5/2001 – Phương án thông tin liên lạc, dự báo khí tượng thuỷ văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Phương án thông tin liên.. (25/06/2021)

Phương án phòng chống úng vụ mùa 2021

Phương án phòng chống úng vụ mùa 2021 tỉnh Ninh Bình PHUONG AN CHONG UNG 2021 PHU LUC PHUONG AN CHONG UNG 2021 (22/06/2021)

Phương án hộ đê toàn tuyến 2021

Phương án hộ đê toàn tuyến 2021 số 06/PA-UBND ngày 11/5/2021 Phương án hộ đê toàn tuyến 2021 (PDF) Phương án hộ đê toàn tuyến 2021 (Word) (12/06/2021)

Phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 2021

Phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 2021 số 05/PA-BCH ngày 11/5/2021 Phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2021 (12/06/2021)

Phương án bảo vệ trọng điểm 2021

Phương án bảo vệ trọng điểm 2021 của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tỉnh Ninh Bình. Phương án bảo vệ trọng điểm 2021 (chờ phê duyệt) Phương án bảo vệ trọng điểm 2021.. (05/04/2021)

Phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp bão, lũ lớn vượt tần suất thiết kế trên địa bàn tỉnh năm 2020

Phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp bão, lũ lớn vượt tần suất thiết kế trên địa bàn tỉnh năm 2020. Số: 05/PA-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 05-PA-UBND hộ đê toàn tuyến 2020 (22/04/2020)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa