Ấn phẩm truyền thông tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai 2024

Ấn phẩm truyền thông tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai 2024 (15 – 22/5). (07/05/2024)

Phần mềm phòng, chống thiên tai (PCTT)

Giới thiệu về phần mềm phòng, chống thiên tai PCTT và hướng dẫn sử dụng Phần mềm phòng, chống thiên tai PCTT chạy trên thiết bị di động. Khuyến khích mọi người dân sử dụng. Các chức năng chính của.. (19/09/2021)

Sổ tay hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19

Sổ tay hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 Sổ tay Hướng dẫn công tác PCTT – COVID19 (10/09/2021)

Phòng chống rét đậm, rét hại

1. Video dướng dẫn phòng chống rét dành cho trẻ em, học sinh 2. Video hướng dẫn kỹ năng PC rét 3. Au dio ứng phó rét hại (16/12/2020)

Tài liệu rét hại, rét đậm

Tờ rơi phòng chống rét hại: Ret hai (tieng Viet, Dao, Mong, Thai)  Download   (15/12/2020)

Đội xung kích phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình

Đội xung kích phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình (03/07/2020)

NGƯỜI DÂN PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC – TRONG – SAU BÃO

A. HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN I. Trước mùa mưa bão 1. Tham gia xây dựng phương án phòng chống bão tại thôn, xã nơi mình cư trú. 2. Trao đổi về kiến thức, kỹ năng phòng, chống bão cho các thành viên trong gia.. (16/06/2020)

NGƯỜI DÂN PHẢI LÀM GÌ SAU BÃO

1. Chỉ được di chuyển từ nơi sơ tán trở về nhà khi có lệnh cho phép. 2. Kiểm tra lại nhà ở, các thiết bị trước khi sử dụng. 3. Khắc phục, sửa chữa nhà cửa, hệ thống điện, cấp nước, thông.. (16/06/2020)

NGƯỜI DÂN PHẢI LÀM GÌ TRONG KHI BÃO ĐỔ BỘ

I. ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 1. Theo dõi thông tin về thời tiết qua tivi, radio và các hệ thống cảnh báo tại địa phương. 2. Lưu ý thời gian tâm bão vào vì sẽ có khoảng 30 phút – 1 tiếng lặng.. (21/02/2020)

NGƯỜI DÂN PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC BÃO

I. ĐỐI VỚI CƯ DÂN VEN BIỂN, KHU ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN THẤP TRŨNG, NƠI CÓ NGUY CƠ NGẬP LỤT, SẠT LỞ VÀ LŨ QUÉT 1. Theo dõi dự báo thời tiết, cập nhật thông tin về rủi ro thiên tai đặc biệt là.. (13/02/2020)

Giới thiệu thể lệ cuộc thi giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019

Giới thiệu thể lệ cuộc thi giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 (23/12/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa