Tình hình triển khai ứng phó với bão số 5 (tính đến 7h30′ ngày 10/9/2021)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với bão số 5 (tính đến 7h30′ ngày 10/9/2021). BC nhanh BCH Ninh Binh (7h30 ngày 10-9-2021) (10/09/2021)

Tình hình triển khai ứng phó với bão số 5 (7h30h00 ngày 09-9-2021)

Báo cáo nhanh BCH PCTT & TKCN Ninh Bình (7h30h00 ngày 09-9-2021). Tình hình triển khai ứng phó với bão số 5 BC nhanh BCH Ninh Binh (7h30h00 ngày 09-9-2021)   (09/09/2021)

Tình hình triển khai ứng phó với bão CONSON (tính đến 08h00′ ngày 08/9/2021)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với bão CONSON (tính đến 08h00′ ngày 08/9/2021) BC nhanh BCH Ninh Binh (08h00 ngày 08-9-2021) (08/09/2021)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 07

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 07 (Tính đến 9h00′ ngày 14/10/2020) BC nhanh BCH Ninh Binh (9h00 ngày 14-10-2020) (14/10/2020)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 02 (16h00 ngày 02-8-2020)

Báo cáo nhanh BCH Ninh Binh (16h00 ngày 02-8-2020) (02/08/2020)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 02 (8h00 ngày 02-8-2020)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 02 (8h00 ngày 02-8-2020)Báo cáo nhanh BCH Ninh Binh (8h00 ngày 02-8-2020) (02/08/2020)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 02

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với cơn bão số 02 (tính đến 20h00 ngày 01/8/2020) Báo cáo nhanh BCH Ninh Binh (20h00 ngày 01-8-2020) (01/08/2020)

Cập nhật tình hình ứng phó bão 17h30-01-8-2020

Cap nhat tinh hình ung pho bao 17h30-01-8-2020(Ninh Bình) – Copy (01/08/2020)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa