Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.. (16/12/2019)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa