Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 8/2022

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số.. (25/08/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 7/2022

Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên.. (27/07/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 4/2022

Nghị định số 25/2022/NĐ–CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của.. (28/04/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2022

Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móoc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (Có.. (25/03/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2022

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.. (21/03/2022)

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XV

DANH MỤC Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại  kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XV   STT Tên văn bản A CÁC.. (15/03/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2022

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022); Nghị định số.. (11/03/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 9/2021

Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ Quy định quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (Có hiệu lực từ ngày 01/4/2021); Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021.. (19/09/2021)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 07/2021

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi,.. (12/07/2021)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 04/2021

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành.. (12/04/2021)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 03/2021

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH ngày.. (16/03/2021)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 02/2021

Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (có hiệu lực từ ngày 09/02/2021); Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu.. (26/02/2021)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa