Phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế

Phương án số: 10/PA-UBND ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế.

Phuong_an_ho_de_toan_tuyen_2024

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa