Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Ông: Lâm Tuấn – Chánh văn phòng

Tổ giúp việc gồm có:

  • Tổ kỹ thuật tổng hợp;
  • Tổ kỹ thuật xử lý sự cố đê điều;
  • Tổ kỹ thuật kiểm tra, phát hiện xử lý sự cố công trình thủy lợi, hồ đập;
  • Tổ hậu cần.

Bài viết liên quan

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa