Phần mềm phòng, chống thiên tai (PCTT)

Giới thiệu về phần mềm phòng, chống thiên tai PCTT và hướng dẫn sử dụng

Phần mềm phòng, chống thiên tai PCTT chạy trên thiết bị di động. Khuyến khích mọi người dân sử dụng.

Các chức năng chính của phần mềm PCTT bao gồm có 2 phần:

 • Trang quản trị: dành cho tài khoản quản trị. Ban chỉ huy của tỉnh, thành phố sẽ dùng để đăng các thông tin, tin tức cho app PCTT. Trang bao gồm các chức năng sau:
  • Tin tức: dùng để đăng tin tức, thông báo về tình hình thiên tai, thời tiết của tỉnh, thành phố.
  • Thống kê tin đăng: để xem thống kê số lượng đã tin đăng theo từng tỉnh, địa phương, cũng như tình trạng hiện tại của từng tin (đã duyệt, chờ duyệt, đang viết).
 • App PCTT: dành cho người dùng bình thường, bao gồm các chức năng sau
  • Trang chủ: dùng để hiển thị thông tin thời tiết hiện tại, các tin tức mới nhất, và các phương án, biện pháp ứng phó với các loại hình thiên tai, thời tiết. Ngoài ra còn có chức năng phản ánh thiên tai, dùng để cảnh báo các điểm nguy hiểm ở xung quanh nơi người sử dụng sinh sống, làm việc.
  • Tin tức: dùng để hiển thị thông tin, tin tức về tình hình thiên tai, thời tiết trên cả nước cũng như từng địa phương cụ thể.
  • Bản đồ: hiển thị bản đồ các điểm nguy hiểm đã được người dùng phản ánh
  • Tài khoản: dùng để quản lý tài khoản người dùng (thay đổi thông tin cá nhân, mật khẩu), xem các thông báo, thêm số liên lạc khẩn cấp, thay đổi vùng địa lý, và cấu hình nhận tin tức.
  • Liên hệ: hiển thị thông tin, cách thức liên hệ với các cơ quan chức năng trong trường hợp thiên tai, bão lũ.
  • Tham khảo: hiển thị danh sách các trang web về thời tiết khác trong nước và trên thế giới.

Hướng dẫn sử dụng app PCTT

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa