Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh năm 2019

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình năm 2019

  1. Trưởng Ban chỉ huy: Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh.
  2. Các Phó Trưởng Ban chỉ huy:

– Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

– Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

– Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

– Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh;

– Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phó Trưởng ban phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn trên đất liền;

– Ông Vũ Nam Tiến, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn  phó Trưởng ban phụ trách công tác PCTT;

– Ông Đoàn Đức Hoàn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phó Trưởng ban phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.

  1. Các Uỷ viên:

– Ông Đặng Đức Tân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

– Ông Lê Trọng Thành, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

– Ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế;

– Ông Bùi Thành Đông, Giám đốc Sở Du lịch;

– Ông Trần Song Tùng, Giám đốc Sở Tài chính;

– Ông Bùi Hoàng Hà, Giám đốc sở Nội vụ;

– Ông Nguyễn Cao Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Ông Vũ Văn Kiểm, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo;

– Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao;

– Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ;

– Ông Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội;

– Ông Trịnh Xuân Ba, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công thương;

– Ông Cao Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng;

– Ông Đinh Thế Thập, Cục trưởng Cục Thống kê.

– Ông Hoàng Tuấn Dũng, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

– Ông Trần Đăng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình;

– Ông Hoàng Đức Long, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp;

– Ông Đặng Đình Thuật, Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

– Ông Đoàn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

– Ông Nguyễn Hồng Khang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL tỉnh;

– Ông Đặng Văn Hiến, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh;

– Ông Lâm Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi, kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

– Ông: Đinh Nam Thắng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh;

– Ông Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

– Bà Nguyễn Thị Tỉnh, Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;.

– Bà Đinh Thị Phượng, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

– Ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa