NGƯỜI DÂN PHẢI LÀM GÌ SAU BÃO

1. Chỉ được di chuyển từ nơi sơ tán trở về nhà khi có lệnh cho phép.

2. Kiểm tra lại nhà ở, các thiết bị trước khi sử dụng.

3. Khắc phục, sửa chữa nhà cửa, hệ thống điện, cấp nước, thông tin.

4. Tham gia cùng chính quyền dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa cơ sở hạ tầng, dập dịch bệnh và xử lý môi trường.

5. Kiểm tra, kiểm đếm lại trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, thiết bị thông tin liên lạc, phao và trang thiết bị an toàn.

                                                          Người viết: Đoàn Khắc Trung

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa