Tình hình triển khai ứng phó với bão CONSON (tính đến 08h00′ ngày 08/9/2021)

Báo cáo nhanh tình hình triển khai ứng phó với bão CONSON (tính đến 08h00′ ngày 08/9/2021) BC nhanh BCH Ninh Binh (08h00 ngày 08-9-2021) (08/09/2021)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa