Thông tin sự cố vỡ đê tả Hoàng Long năm 1985

                       Thông tin sự cố vỡ đê tả hoàng long năm 1985:

1/ Vị trí: đê tả Hoàng Long (xã Gia Trung, huyện Gia Viễn tỉnh Ninh bình)

K13+470 – K13+970 (500m).

2/ Thời gian: 14h ngày 13/9/1985.

3/ Diễn biến thời tiết, mưa, bão, lũ:

+ Mưa: 5 ngày: 9 – 13/9/1985

  • Gia Viễn: 955 mm; Nho Quan: 841 mm;

+ Lũ: mực nước Bến Đế: 1h ngày 13/9/1985: 5,46 m.

4/ Diễn biến sự cố và quá trình xử lý :

+ Đê tả: vỡ đoạn Chấn Hưng xã Gia trung dài 500 m; tràn toàn tuyến hơn 20 km.

5/ Thiệt hại:

Lũ quá lớn, nước tràn qua đê không chống tràn được.Nước tràn vào trong đồng gây thiệt hại:

  • Gia Viễn ngập 7.742 ha lúa;
  • Mất trắng 80%;
  • Ngập lụt: ngập toàn bộ bên tả, chỉ còn khoảng 1.000 hộ ở vùng đất cao không ngập.

– Tắc nghẽn giao thông  Quốc lộ I.

+ Diễn biến trong các năm sau: sự cố, tu bổ:

Đắp hàn khẩu đoạn bị vỡ và sạt lở toàn tuyến.(chủ yếu đắp cơi cao mặt đê).

6/ Tình trạng công trình hiện nay:

Đê đã được tu bổ nâng cấp toàn tuyến:

Mặt rộng 7m trong đó bê tông B=6m. cao trình Từ +6.8-+6.2.

Mặt cơ B = 4-5m . Lấp toàn bộ thùng đào trong đồng rộng 20m.

Xây lại mới các cống qua đê; lát lại các kè.

+ Bài học kinh nghiệm.

+ Tư liệu:

  • Lịch sử
  • Hiện trạng

Tải file: Thông tin sự cố vỡ đê tả Hoàng Long năm 1985

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa