Chủ động ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Công văn 292/VPTT ngày 21/6/2001 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chóng thiên tai: Chủ động ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa