Nghị định số 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Nghị định số 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Số/Ký hiệu: 139/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành: 31/12/2021
Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Người ký: Lê Văn Thành

139-2021-ND-CP

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa