Quyết định quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu PCTT trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân

Quyết định quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Số: 02/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022

Tieu_chi_dam_bao_PCTT_2022

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa