Mực nước lũ lịch sử

Mực nước Hưng Thi và Bến Đế một số năm điển hình

Năm Giờ, ngày, tháng Cao độ
VN72 Sông Hồng
I/ Hưng Thi    
1978 6h ngày 22/9 18,84 18,92
1985 9h ngày 12/9 19,42 19,50
1996 19h ngày 15/8 17,78 17,86
2000 20h ngày 11/9 17,52 17,60
2005 20h ngày 27/9 15,06
2007 15h30 ngày 05/10 18,49 18,57
2008 20h 31/10 15,78
II/ Bến Đế    
1978 16h ngày 22/9 5,20 5,42
1985 14h ngày 12/9 5,24 5,46
1996 9h ngày 16/8 4,81 5,03
2000 7h ngày 12/9 4,73 4,95
4,19
2007 0h30 ngày 6/10 5,17 5,39
2008 6h 1/11 4,69 4.91

Ghi chú:

– Năm 1978 và năm 1985 đê tả Hoàng Long, hữu Hoàng Long bị vỡ;

– Năm 1996 vận hành tràn Lạc Khoái;

– Năm 2000 tràn Lạc Khoái giữ không phải vận hành, các tuyến an toàn;

– Năm 1992, 1996, 2000, 2002 vận hành tràn Đức Long, Gia Tường;

– Năm 2005 bão số 7 tổ hợp cấp 11 đê Bình Minh II bị uy hiếp tràn 1 số vị trí; chống tràn bằng bạt chống sóng;

– Năm 2007 do ảnh hưởng bão số 5 phải xả tràn Đức Long, Gia Tường, Lạc Khoái;

– Năm 2008 mưa rất to xả tràn Đức Long, Gia Tường, chống tràn Lạc Khoái;

– Năm 2012 bão số 8 (Sơn tinh) cấp 10-11 đi sát ven bờ biển Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình (từ 28-30/10/2012);

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa