Thông báo số 15/TB-BCH phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Thông báo số: 15/TB-BCH ngày 17/3/2021 V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh bình.

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên BCH (file Word)

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên BCH (file PDF)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa