Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

I Các luật  
1 Luật Bảo vệ môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AiDs) Bộ Y tế
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp
4 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
5 Luật Thỏa thuận quốc tế Bộ Ngoại giao
6 Luật Cư trú Bộ Công an
7 Luật Biên phòng Việt Nam Bộ Quốc phòng
II Các Nghị quyết của Quốc hội  
1 Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc  
2 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021  
3 Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021  
4 Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021  
5 Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  
6 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  
7 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021  
8 Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc  

 

9 Nghĩ quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh  
10 Nghĩ quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế  
11 Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026  
12 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII  
13 Nghị quyết về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV  

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa