Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 4/2023

  • Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.
  • Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  • Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/42023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.
  • Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.
  • Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.
  • Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT ngày 07/4/2023 của Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa