Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT  tỉnh Ninh Bình – cấp tỉnh (22 TTHC)   I/ Lĩnh vực thủy lợi (19 TTHC) Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung.. (20/09/2022)

Công điện số 07/CĐ-BCH của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình

Công điện số 07/CĐ-BCH ngày 25/8/2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình về chủ động ứng phó với bão số 03. Công điện số 07- chủ động ứng phó với bão số 3 (25/08/2022)

Công điện về ứng phó bão Ma-on

Công điện số 06/CĐ-BCH ngày 23/8/2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình về ứng phó bão Ma-on. Công điện số 06 – bão Ma-on (25/08/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 8/2022

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số.. (25/08/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 7/2022

Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên.. (27/07/2022)

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Số: 29/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022... (10/05/2022)

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050... (10/05/2022)

Quyết định quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu PCTT trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân

Quyết định quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Số:.. (10/05/2022)

Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình Số: 246/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 Kiện toàn BCH 246-QĐ-UBND (10/05/2022)

Báo cáo tổng kết PCCTT và TKCN năm 2021, nhiệm vụ 2022

Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Số: 12/BC-BCH ngày 14/01/2022 Tổng kết PCCTT và TKCN năm 2021, nhiệm vụ 2022 (10/05/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 4/2022

Nghị định số 25/2022/NĐ–CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của.. (28/04/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2022

Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móoc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (Có.. (25/03/2022)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa